Wyniki naboru wniosków nr 1/2019 „Rozwijanie działalności gospodarczej”

Zapraszamy do przeglądania list.

Protokół z XVI /2019 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”, odbytego dnia 30.05.2019 r. - Zobacz

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR - Otwórz
Lista wybranych operacji - Otwórz

"Pouczenie o możliwości wniesienia Protestu od decyzji Rady Zgodnie z zapisami: Procedury Oceny i Wyboru Operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Polesie” – Rozdział IX, punkty: 1-9, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia Protestu"- Formularz protestu.