Wyniki naboru nr 2/2021 - "Budowa i rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej"

Zapraszamy do przeglądania list.

Protokół z XXVIII/2022 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”, odbytego dnia 24.01.2022 r. - Zobacz
Lista operacji wybranych - Zobacz
Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju - Zobacz

"Pouczenie o możliwości wniesienia Protestu od decyzji Rady Zgodnie z zapisami: Procedury Oceny i Wyboru Operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Polesie” – Rozdział IX, punkty: 1-9, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia Protestu"- Formularz protestu.