Wsparcie przygotowawcze

Wsparcie przygotowawcze

               Informujemy, iż 15 czerwca 2022 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie” podpisała umowę o przyznaniu pomocy na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2023 – 2027 w ramach podziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Pomoc przyznana na to działanie to 74 tys. zł.

Przy aktywnym udziale lokalnej społeczności opracowana zostanie nowa Strategia, która posłuży do ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację lokalnych inicjatyw społecznych i gospodarczych w kolejnym okresie programowania. LSR planowana jest na obszarze wszystkich gmin, które objęte są LSR Stowarzyszenia LGD „Polesie” realizowaną w ramach PROW 2014-2020, a mianowicie: Cyców, Ludwin, gmina miejsko – wiejska Łęczna, Puchaczów, Sosnowica, Spiczyn, Urszulin, Uścimów i Wierzbica.

 

Plan włączenia lokalnej społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR (zobacz)

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań (zobacz)

       Przystępujemy do II etapu konsultacji, który dotyczy określenia celów i przedsięwzięć, które zostaną wpisane do projektowanej Lokalnej Strategii Rozwoju. W efekcie przeprowadzonych
w gminach spotkań zostały zarysowane propozycje celów i przedsięwzięć, które prezentujemy poniżej. Naszą rolą jest obecnie dokonanie ich weryfikacji oraz, co najważniejszej uzupełnianie o nowe pomysły.

W szczególności zapraszamy do współpracy osoby i instytucje, które do tej pory nie brały udziału w spotkaniach.

Prosimy o przedstawienie swoich propozycji lub uwag na załączonym formularzu.

Termin nadsyłania propozycji do 31 października 2022r.

Zapraszamy  - weź udział w ankiecie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów WIejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem projektu jest realizacja planu włączenia społeczności w szczególności przygotowanie LSR.