Wyniki naboru nr 2/2019 "Integrowanie społeczności lokalnej" - aktualizacja

Informujemy, że w wynikach naboru nr 2/2019

na liście operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR oraz na liście operacji wybranych wystąpiła omyłka pisarska w tytule projektu nr 2/2019/ISL/2. Ponadto omyłka pisarska wystąpiła również w protokole z XVIII/2019 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD "Polesie" z dn. 29.07.2019 r.

Protokół z XVIII /2019 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”, odbytego dnia 29.07.2019 r. - Zobacz
Lista operacji wybranych - Zobacz
Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju - Zobacz