Samorząd

Dotyczy przedsięwzięć 3.3.1 Budowa i rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej i 3.3.2 Poprawy jakości infrastruktury kultury

Uwaga!

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

Wnioski o wsparcie finansowe

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)


Materiały

Wniosek​_o​_przyzananie​_pomocy​_19​_2​_I​_5​_z xlsx
Dodatkowe​_arkusze​_dla​_podmiotów​_współwnioskujących​_19​_2​_I​_5​_z xlsx
Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_I​_5z pdf
Dodatkowe​_arkusze​_dla​_podmiotów​_współwnioskujących​_19​_2​_I​_5​_z pdf
Instrukcja​_do​_wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_I​_19​_2​_5z pdf
Informacja​_dla​_nabywcy​_następcy​_19.2​_I​_5​_z pdf

 
2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)


Materiały

Umowa​_19.2​_inne​_wł​_9z pdf
Umowa​_19.2​_inne​_wł​_wer​_9z docx
zał​_nr​_1​_ZRF​_19.2​_inne​_wł​_umowa​_9z pdf
zał​_nr​_1​_ZRF​_19.2​_inne​_wł​_umowa​_9z xlsx
zał​_nr​_2​_wykaz działek​_umowa​_9z pdf
zał​_nr​_2​_wyk.działek​_umowa​_9z xls
zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z pdf
zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z docx
zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z pdf
zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z docx
zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_19.2​_I​_W​_umowa​_9z pdf
zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_192.​_I​_W​_umowa​_9z xlsx zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z pdf
zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z docx
zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z pdf
zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z docx
zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z pdf
zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z docx
zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z pdf
zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_umowa​_9z docx
zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z pdf
zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z docx

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy


Materiały

Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_inne
Zał​_nr​_2​_Wykaz​_działek
Zał​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych
Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka Zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku
Zał​_nr​_6​_Oświadczenie​_Współwłaściciela​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku
Zał​_nr​_7​_Deklaracja​_małżonka

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z i 4z)

Wersja 4z formularza wniosku o płatność - obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których odbyła się już ocena wcześniejszego etapu płatności lub trwa ocena wniosku o płatność a Beneficjent zobowiązany jest złożyć uzupełnienia w ramach tej oceny.

Wersja 5z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których planowane jest dopiero złożenie wniosku o płatność


Materiały

Wniosek o płatność​_5z
Wniosek o płatność​_5z​_edytowalny
Dodatkowy arkusz dla współwnioskujących​_5z
Dodatkowy arkusz dla współwnioskujących​_5z​_edytowalny
Instrukcja do wniosku o płatność​_5z
Wniosek o płatność​_4z
Wniosek o płatność​_4z​_edytowalny
Instrukcja do wniosku o płatność​_4z Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu pdf
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu xlsx
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących​_4z
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących​_4z​_edytowalny

 

5) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)


Materiały

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

6) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel


Materiały

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX