Rada

Lista członków Rady LGD "Polesie"

l.p.

Nazwisko i imię

Członek organu decyzyjnego LGD jest przedstawicielem:

Nazwa reprezentowanej gminy

1.

Antoniuk Tomasz

sektor publiczny

Gmina Urszulin

2.

Biały Jolanta

sektor społeczny

Gmina Spiczyn

3.

Brodzisz Paweł

sektor społeczny

Gmina Łęczna

4.

Czubacki Sławomir

sektor publiczny

Gmina Sosnowica

5.

Dyszewska Marta

sektor społeczny mieszkańcy

Gmina Cyców

6.

Janek Jarosław

sektor gospodarczy

Gmina Ludwin

7.

Klimek Anna

sektor społeczny

Gmina Łęczna

8.

Leszczyńska Sylwia

sektor społeczny mieszkańcy

Gmina Cyców

9.

Mackiewicz Jolanta

sektor społeczny

Gmina Spiczyn

10.

Sagan Beata

sektor społeczny

Gmina Puchaczów

11.

Soszyńska Agnieszka

sektor gospodarczy

Gmina Spiczyn

12.

Starownik Barbara

sektor gospodarczy

Gmina Uścimów

13.

Werduch Józefa

sektor społeczny

Gmina Uscimów

14.

Wojcieszuk Mirosława

sektor gospodarczy

Gmina Urszulin

15.

Żybura Andrzej

sektor społeczny

Gmina Cyców