Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia LGD "Polesie"

Małgorzata Leszczyńska - Prezes Zarządu
Michał Woźniak - Wiceprezes Zarządu
Anna Czarnecka - Skarbnik
  Kamila Grzywaczewska - Sekretarz
Iwona Czeczko - Członek Zarządu