Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia LGD "Polesie"

Małgorzata Leszczyńska – Prezes Zarządu

Michał Woźniak – Wiceprezes Zarządu

Anna Czarnecka - Skarbnik

Zofia Sosnowska - Sekretarz

Martyna Dybek - Członek Zarządu