Deklaracje członkowskie

Sektor gospodarczy - zobacz
Sektor publiczny- zobacz
Sektor osoby fizyczne - mieszkańcy - zobacz

Sektor społeczny:

- organizacje społeczno-zawodowe rolników, stowarzyszenia, ruchy obywatelskie, inne dobrowolne zrzeszenia i fundacje, związki zawodowe - zobacz