Uwaga! Ważna informacja dotycząca naborów wniosków!

W związku z otrzymaną w dniu 30.11.2021 r korespondencją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie - Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotyczącą naborów wniosków informujemy,

iż nabory nr 1/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021 zostają unieważnione. W zaplanowanym terminie 6-20 grudnia 2021 r. odbędzie się tylko nabór nr 2/2021 "Budowa i rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej". Zmiana wynika z wprowadzenia przez ZW regulacji w sprawie liczby planowanych naborów. W załączeniu skan otrzymanych pism.


Regulacja dotycząca naborów wniosków - Zobacz
Pismo nabory - Zobacz