Informacja o wynikach naboru 2/2022 z zakresu Tworzenie nowych przedsiębiorstw

Data zamieszczenia na stronie 11.08.2022

Zapraszamy do przeglądania list.

Protokół z XXX/2022 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”, odbytego dnia 04.08.2022 r. - Zobacz

Lista operacji wybranych - Zobacz
Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju - Zobacz

Lista operacji niewybranych - Zobacz
Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju - Zobacz

 

"Pouczenie o możliwości wniesienia Protestu od decyzji Rady Zgodnie z zapisami: Procedury Oceny i Wyboru Operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Polesie” – Rozdział IX, punkty: 1-9, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia Protestu"- Formularz protestu.