Zapraszamy na spotkanie informacyjno doradcze

Data zamieszczenia na stronie 09.09.2022 r.

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków z zakresów: integrowanie społeczności lokalnej, realizacja inicjatyw edukacyjnych, promocja markowych produktów i usług LGD „Polesie”, rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego programem PROW na lata 2014-2020

zapraszamy Państwa do udziału w doradztwie dotyczącym wypełniania wniosków o przyznanie pomocy oraz biznesplanów. Doradztwo skierowane jest do osób, które w najbliższych naborach wniosków nr 3/2022, 4/2022, 5/2022 i 6/2022 planują ubiegać się o środki finansowe za pośrednictwem LGD. Doradztwo odbędzie się 16 września 2022 roku (piątek) w siedzibie naszego biura ul. Nowa 1 w Cycowie w godzinach:

- godzina 10.00 – doradztwo z zakresu rozwijania działalności gospodarczej,

- godzina 11.30 – doradztwo z zakresów: integrowanie społeczności lokalnej, realizacja inicjatyw edukacyjnych, promocja markowych produktów i usług LGD „Polesie”.