Wyniki naboru 1/2023

Data zamieszczenia 07.07.2023

Wyniki naboru Nr 1/2023 - Przedsięwzięcie 2.2.1 „Rozwijanie działalności gospodarczej”
z limitem środków: 65 246,13 €  (260 984,52zł)

Zapraszamy do przeglądania list.

Protokół z XXXI/2022 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”, odbytego dnia 03.07.2022 r. - Zobacz
Lista operacji wybranych - Zobacz
Lista operacji niewybranych - Zobacz
Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju - Zobacz
Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju - Zobacz

"Pouczenie o możliwości wniesienia Protestu od decyzji Rady Zgodnie z zapisami: Procedury Oceny i Wyboru Operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Polesie” – Rozdział IX, punkty: 1-9, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia Protestu"- Formularz protestu.