Wyniki naboru 2/2023

Data zamieszczenia 31.10.2023

Wyniki naboru Nr 2/2023 - Przedsięwzięcie 2.1.1 „Tworzenie nowych przedsiębiorstw ”
z limitem środków: 46 179,84 €  (184 719,36zł)

Zapraszamy do przeglądania list.

Protokół z XXXIV/2023 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”, odbytego dnia 24.10.2023 r. - Zobacz
Lista operacji wybranych - Zobacz
Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju - Zobacz

"Pouczenie o możliwości wniesienia Protestu od decyzji Rady Zgodnie z zapisami: Procedury Oceny i Wyboru Operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Polesie” – Rozdział IX, punkty: 1-9, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia Protestu"- Formularz protestu.