Wyniki naboru 3/2023

Data zamieszczenia 31.10.2023

Wyniki naboru Nr 3/2023 Przedsięwzięcie 2.2.1 „Rozwijanie działalności gospodarczej”
z limitem środków: 47 126,30 €  (188 505,20zł)

Zapraszamy do przeglądania list.

Protokół z XXXIV/2023 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”, odbytego dnia 24.10.2023 r. - Zobacz
Lista operacji wybranych - Zobacz
Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju - Zobacz

"Pouczenie o możliwości wniesienia Protestu od decyzji Rady Zgodnie z zapisami: Procedury Oceny i Wyboru Operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Polesie” – Rozdział IX, punkty: 1-9, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia Protestu"- Formularz protestu.