Ewaluacja LSR

Raport z ewaluacji zewnętrznej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Polesie" na lata 2016-2024 - zobacz