Podstawy prawne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pobierz

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (skrócona wersja programu) pobierz

Rozporządzenie w sprawie zaliczek z PROW pobierz

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiające wspólne przepisy pobierz

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wsparcia obszarów wiejskich przez EFR na rzecz EFRROW pobierz

Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności pobierz

Ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej pobierz