Ewaluacja LSR

Raport z ewaluacji zewnętrznej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Polesie" na lata 2016-2024 - zobacz

Punkt konsultacyjny

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Mieszkańców Obszaru LGD Polesie do udziału w pracach nad NOWĄ STRATEGIĄ  poprzez czynny udział w przekazywanie swoich uwag i pomysłów w celu określenia celów i wskaźników w odniesieniu do opracowania LSR oraz opracowania planu działania.

Naszą kolejną ścieżką do osiągnięcia wyznaczonego celu jest utworzenie Punktu Konsultacyjnego, który czeka na wszystkich zainteresowanych w terminie: 19.12.2022 r. do 20.03.2023 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Polesie”, ul. Nowa 1, 21-070 Cyców.

Zakres działania punktu:

  • konsultacje i uzgadnianie celów i wskaźników w odniesieniu do opracowania LSR oraz opracowania planu działania
  • konsultacje i uzgadnianie zasad wyboru operacji i ustalania ich kryteriów wyboru
  • konsultacje i uzgadnianie zasad monitorowania i ewaluacji LSR
  • konsultacje i uzgadnianie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR

Zapraszamy do spotkania z nami w każdy poniedziałek w godzinach 10:00 – 14:00 lub w inny dzień, jednakże po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym:

tel.: 82 56 77 675, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaproszenie na II spotkanie robocze

Data zamieszczenia na stronie 01.12.2022

Zaproszenie

Szanowni Państwo, jesteśmy już po kolejnym etapie konsultacji w ramach opracowywania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. W związku z tym zwracamy się do Państwa z pilną prośbą o poświecenie kilku minut na wypełnienie FISZKI PROJEKTOWEJ, która jest zamieszczona na naszej stronie. Załączony link, przekieruje Państwa bezpośrednio do tej ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=ff1253e4&b=87d412c37&c=914ef27e . Zachęcam do wpisania swoich pomysłów na realizację tak projektów inwestycyjnych, jak też tzw miękkich. Budżet LSR obejmować będzie działania kierowane tak do Samorządów, Podmiotów Gospodarczych jak i Organizacji Społecznych. Dlatego prosimy o czynny udział w tworzeniu tego dokumentu, tak byśmy byli uczestnikami planowania, a w przyszłości realizowania naszych potrzeb. Termin w którym trzeba wypełnić ankietę to 5 grudnia 2022 r.

Druga sprawa, która łączy się między innymi z tym o czym pisałam powyżej, to w ramach przygotowywania LSR  8 grudnia o godz 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD "Polesie", odbędzie się spotkanie konsultacyjne z opracowującym naszą Lokalną Strategię Rozwoju - dr hab prof UMCS Mariuszem Wiktorem Sienkiewiczem. Kto z Państwa dysponuje czasem (spotkanie ok 1,5 godziny) i otwartością na współtworzenie tego strategicznego dokumentu - serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu!

Z poważaniem

Małgorzata Leszczyńska

 

Spotkanie konsultacyjne grupy roboczej poświęcone określeniu celów, przedsięwzięć, zakresów projektów, wskaźników i planu finansowego 8 grudnia 2022 r.  

Zaproszenie na spotkanie robocze

Data zamieszczenia na stronie 10.11.2022 r.

Zaproszenie

W imieniu Zarządu LGD Polesie, serdecznie zapraszam w dniu 17 listopada 2022 r. do siedziby Biura LGD w Cycowie przy ul. Nowa 1 o godzinie 10:00 na spotkanie „robocze”, aczkolwiek o bardzo dużej ważności dla przyszłości rozwoju obszaru obejmującego Gminy wchodzące w skład LGD „Polesie”.

Szanowni Państwo, zakończyliśmy drugi etap prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju. Obecnie przychodzi czas, byśmy z tych naszych spotkań oraz przeprowadzonych ankiet, wyodrębnili TRZY GŁÓWNE OBSZARY TEMATYCZNE naszej strategii (taki jest wymóg formalny i tego nie możemy zmienić). Nie jest to zadanie łatwe zważywszy na to iż z wcześniejszej naszej pracy oraz przeprowadzonych etapów konsultacji widzimy różne potrzeby wskazywane w poszczególnych Gminach naszej LGD. Chcemy w sposób bardzo otwarty z zaangażowaniem przedstawicieli WSZYSTKICH GMIN obszaru LGD „Polesie”, uzgodnić jakie wybieramy kierunki strategiczne, które zechcemy zawrzeć w opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju, a potem zrealizować w nowej perspektywie finansowej.

Chcemy także wykorzystać to spotkanie by ustalić zasady współpracy w tym nowym okresie realizacji założeń LSR, dlatego też bardzo istotna jest obecność przedstawicieli Samorządów WSZYSTKICH Gmin wchodzących w skład naszego Stowarzyszenia, przedstawicieli NGO (formalnych i nieformalnych), sektora gospodarczego, instytucji i mieszkańców, którym przyszłość i rozwój naszych „małych ojczyzn” leży na sercu. Rezultatem tego spotkania będzie utworzenie tzw. ZESPOŁU ROBOCZEGO, który na bieżąco będzie współpracował z Biurem i Zarządem LGD w celu zbierania i systematyzowania spływających informacji. Po spotkaniu opracowana zostanie fiszka projektowa, którą to skierujemy do wszystkich mieszkańców obszaru LGD „Polesie”, tak by możliwie szeroka grupa mogła przedstawić propozycje projektów inwestycyjnych jak i miękkich, które to zechcemy wpisać do dokumentu strategicznego jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023 – 2027.

W naszym spotkaniu oprócz przedstawicieli Zarządu i Biura LGD, weźmie udział Pan dr hab. prof UMCS Mariusz Wiktor Sienkiewicz, który przedstawi nam bieżące wnioski z przeprowadzonych etapów opracowywania LSR i pomoże ukierunkować się tak, by możliwie dużo postulatów zebranych w czasie konsultacji móc zawrzeć w strategii.

Z poważaniem

Małgorzata Leszczyńska

 

Spotkanie konsultacyjne w ramach procesu opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju 17 listopada 2022 r.