Regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”

Regulamin rady LGD „Polesie” określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady, jako organu decyzyjnego LGD. - pobierz

Uchwała WZC Stowarzyszenia LGD Polesie - pobierz