Zapytanie ofertowe 06-03-2020

Zapytanie ofertowe: wydanie 8 numerów biuletynu informacyjnego „Z Życia Polesia”.  Kwartalnik Stowarzyszenia LGD „Polesie” w 2020 i w 2021 roku. Zobacz


Wyniki zapytania ofertowego na wydanie 8 numerów biuletynu informacyjnego „Z Życia Polesia” Kwartalnik Stowarzyszenia LGD „Polesie” w 2020 i 2021 roku. Zobacz

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące:

1. wydania 4 numerów biuletynu informacyjnego „Z Życia Polesia”. Kwartalnik Stowarzyszenia LGD „Polesie” w 2017 roku.

2. zakup oraz wykonanie nadruku na segregatorach formatu A4.

Zobacz


Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 15 lutego 2017r.

Zapytanie ofertowe z dnia 15 lutego 2017 zostaje zamknięte bez wybrania żadnej z ofert. Zgodnie z dyspozycją zawartą w Art. 703. § 1. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, chyba że w warunkach przetargu zastrzeżono inaczej.

Uzasadnienia: Brak wiarygodności finansowej co do możliwości wykonania przedmiotowego zamówienia w zadeklarowanej kwocie minimalnej.

Dyrektor Biura
Michał Woźni
ak