Zachęcamy do zapoznawania się z bieżącymi zapytaniami ofertowymi.

Zapytanie ofertowe 06-03-2020

Zapytanie ofertowe: wydanie 8 numerów biuletynu informacyjnego „Z Życia Polesia”.  Kwartalnik Stowarzyszenia LGD „Polesie” w 2020 i w 2021 roku. Zobacz


Wyniki zapytania ofertowego na wydanie 8 numerów biuletynu informacyjnego „Z Życia Polesia” Kwartalnik Stowarzyszenia LGD „Polesie” w 2020 i 2021 roku. Zobacz