Podejmowanie działalności gospodarczej - Wnioski o wsparcie finansowe

Spis treści

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

Materiały

Wniosek o przyznanie pomocy​_19.2​_Premia​_5z xlsx
Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_P​_5​_z pdf

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)
 
Materiały
 

3) Biznesplan (wersja 5z)

Materiały

Biznesplan​_192​_P​_5​_z pdf
Biznesplan​_19​_2​_P​_5​_z docx
Tabele​_finansowe​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z xlsx
Informacja​_pomocnicza​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z pdf

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

Materiały

umowa o przyznanie pomocy​_19.2​_P​_6z pdf
umowa o przyznanie pomocy​_19.2​_P​_6z docx
zał​_nr​_1​_Biznes Plan​_P​_umowa​_6z pdf
zał​_nr​_1​_Biznes Plan​_P​_umowa​_6z docx
zał​_nr​_2​_Wykaz Dzialek​_19.2​_P​_umowa​_6z pdf
zał​_nr​_2​_Wykaz Dzialek​_19.2​_P​_umowa​_6z xls
zał​_nr​_3​_IMRB​_IPRO​_19.2​_P​_umowa​_6z pdf
zał​_nr​_3​_ Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji ​_P​_umowa​_6z xlsx zał​_nr​_4​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_6z pdf
zał​_nr​_4​_Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy​_6z docx
zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_6z pdf
zał​_nr​_5​_ Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej​_6z docx
zał​_nr​_6​_RODO​_umowa​_6z pdf
zał​_nr​_6​_RODO​_umowa​_6z docx

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta

Materiały

Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_premie pdf
Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_działek​_ewidencyjnych pdf
Załącznik​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych pdf
Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka pdf
Załącznik​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta pdf

6) Formularz wniosku o płatność (wersje 5z i 4z)

Wersja 4z formularza wniosku o płatność - obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których odbyła się już ocena wcześniejszego etapu płatności lub trwa ocena wniosku o płatność a Beneficjent zobowiązany jest złożyć uzupełnienia w ramach tej oceny.

Wersja 5z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których planowane jest dopiero złożenie wniosku o płatność

Materiały

Wniosek o płatność ​_P​_5z pdf
Wniosek o płatność ​_P​_5z​_edytowalny xlsx
Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_faktur​_lub​_dokumentów​_o​_równoważnej​_wartości​_dowodowej​_5z xlsx
Instrukcja do wniosku o płatność ​_P​_5z Instrukcja do wniosku o płatność ​_P​_5z pdf Wniosek o płatność​_P​_4z pdf
Wniosek o płatność ​_P​_4z​_edytowalny xlsx
Instrukcja do wniosku o płatność P​_4z pdf
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu pdf
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu xlsx
Informacja pomocnicza do Sprawozdania z Biznesplanu pdf

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMBR / IPRO)

Materiały

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf)
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (excel)
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf)