Zachęcamy do zapoznania się z archiwalnymi zapytaniami ofertowymi oraz z protokołami wyboru najkorzystniejszej ofert.

Zapytanie ofertowe 11-02-2019

Wyniki zapytania ofertowego na wydanie 4 numerów biuletynu informacyjnego „Z Życia Polesia” Kwartalnik Stowarzyszenia LGD „Polesie” w 2019 roku. - Zobacz

 

Zapytanie ofertowe dotyczące:

- Wydanie 4 numerów biuletynu informacyjnego „Z Życia Polesia”.  Kwartalnik Stowarzyszenia LGD „Polesie” w 2019 roku. - Zobacz

Zapytanie ofertowe 25-04-2018

Zapytanie ofertowe dotyczące:

"Utworzenie miejsca postojowego w miejscowości Kijany” - Zobacz
Formularz ofertowy - Zobacz
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - Zobacz
Opis techniczny do projektu budowlanego - Zobacz
Turystyka kajakowa przedmiar robót - Zobacz  
Wykaz wykonanych robót budowlanych - Zobacz

Zapytanie ofertowe 12-01-2018

Zapytanie ofertowe dotyczące

ZADANIE 1: wydania 4 numerów biuletynu informacyjnego „Z Życia Polesia”. Kwartalnik Stowarzyszenia LGD „Polesie” w 2018 roku. - Zobacz