Aktywizacja

Spotkania aktywizacyjne dla mieszkańców, Szkolenia, Kwartalnik LGD Polesie.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno – doradcze

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków z zakresów: tworzenie nowych przedsiębiorstw oraz rozwijanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego programem PROW na lata 2014-2020 zapraszamy Państwa do udziału w doradztwie dotyczącym wypełniania wniosków o przyznanie pomocy oraz biznesplanów. Doradztwo skierowane jest do osób, które w najbliższych naborach wniosków nr 2/2023 i 3/2023 planują ubiegać się o środki finansowe za pośrednictwem LGD. Doradztwo odbędzie się 6 września 2023 roku (środa) w siedzibie naszego biura ul. Nowa 1 w Cycowie w godzinach:

- godzina 10.00 – doradztwo z zakresu tworzenia nowych przedsiębiorstw,

- godzina 11.30 – doradztwo z zakresu rozwijania działalności gospodarczej


15.09.2023 r. - "Stare po nowemu"  - ( pobierz )


21.08.2023 r. - „EKO – pozytywna społeczność LGD „Polesie”  - ( pobierz )


Zapraszamy na spotkanie informacyjno – doradcze. Zakres tematyczny: Rozwijanie działalności gospodarczej

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków z zakresu Rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego programem PROW na lata 2014-2020 zapraszamy Państwa 11 maja 2023 r (czwartek) w godzinach 10.00 – 14.00 do udziału w indywidualnym doradztwie, dotyczącym wypełniania wniosków o przyznanie pomocy i biznesplanów. Doradztwo skierowane jest do przedsiębiorców, którzy w najbliższym naborze wniosków nr 1/2023 planują ubiegać się o środki finansowe za pośrednictwem LGD. Doradztwo odbędzie się w siedzibie naszego biura ul. Nowa 1 w Cycowie.


20.04.2023r.  - Szkolenia dla mieszkańców obszaru LGD „Polesie”

            Ochotnicza Straż Pożarna w Cycowie organizuje szkolenia z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Szkolenia organizowane są w ramach projektu pod tytułem „Eko – Pozytywna społeczność obszaru LGD „Polesie” współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanej operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Sposób składania zgłoszeń:

Osoba, która wyrazi chęć udziału w projekcie dokonuje zgłoszenia poprzez wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego w postaci papierowej (do pobrania poniżej) w czasie i miejscu określonym w regulaminie.

Deklaracja uczestnictwa w wyjeździe szkoleniowym na Warmię i Mazury w terminie 8 -10 maja 2023 r. - ( pobierz)

Tytuł projektu „Eko – Pozytywna społeczność obszaru LGD „Polesie”

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW WYJAZDU SZKOLENIOWEGO  na Warmię i Mazury - ( pobierz )

Deklaracja uczestnictwa w wyjeździe szkoleniowym do Austrii i Włoch w terminie 4 – 9 czerwca 2023 r. - ( pobierz )

Tytuł projektu „Eko – Pozytywna społeczność obszaru LGD „Polesie”

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW WYJAZDU SZKOLENIOWEGO do Austrii i Włoch - ( pobierz )


W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków z zakresów: integrowanie społeczności lokalnej, realizacja inicjatyw edukacyjnych, promocja markowych produktów i usług LGD „Polesie”, rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego programem PROW na lata 2014-2020

zapraszamy Państwa do udziału w doradztwie dotyczącym wypełniania wniosków o przyznanie pomocy oraz biznesplanów. Doradztwo skierowane jest do osób, które w najbliższych naborach wniosków nr 3/2022, 4/2022, 5/2022 i 6/2022 planują ubiegać się o środki finansowe za pośrednictwem LGD. Doradztwo odbędzie się 16 września 2022 roku (piątek) w siedzibie naszego biura ul. Nowa 1 w Cycowie w godzinach:

- godzina 10.00 – doradztwo z zakresu rozwijania działalności gospodarczej,

- godzina 11.30 – doradztwo z zakresów: integrowanie społeczności lokalnej, realizacja inicjatyw edukacyjnych, promocja markowych produktów i usług LGD „Polesie”.


 

Zapraszamy na spotkanie informacyjno doradcze z zakresów: integrowanie społeczności lokalnej, realizacja inicjatyw edukacyjnych, promocja markowych produktów i usług  - 16 września 2022 roku

HARMONOGRAM SPOTKAŃ AKTYWIZACYJNYCH DLA MIESZKAŃCÓW

Zapraszamy na spotkanie informacyjno – doradcze. Zakres tematyczny: Tworzenie nowych przedsiębiorstw

Zaproszenie na spotkania informacyjno - doradcze z zakresu: Poprawa jakości infrastruktury kultury 4 marca 2022

Zaproszenie na spotkania informacyjno - doradcze IV kwartał 2021

Zaproszenie na spotkania informacyjno - doradcze III kwartał 2021

Zaproszenie na spotkania informacyjno - doradcze "Doradztwo z zakresu Tworzenia nowych przedsiębiorstw"

Zaproszenie na spotkania informacyjno - doradcze "Doradztwo z zakresu: Integrowanie społeczności lokalnej, Promocja markowych produktów i usług LGD „Polesie” oraz Rozwijanie działalności gospodarczej"

Zapraszamy na spotkanie informacyjno – doradcze. Zakres tematyczny: Budowa i rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej oraz Promocja markowych produktów i usług LGD „Polesie”

Doradztwo z zakresu "Tworzenia nowych przedsiębiorstw" 4 lipca 2019 roku (czwartek) o godz. 10.00 

Spotkanie informacyjno - doradcze: 14 stycznia 2019 roku

Harmonogram wdrażania Planu Komunikacji LGD „Polesie” na rok 2020

Harmonogram wdrażania Planu Komunikacji LGD „Polesie” na rok 2019

Spotkania ewaluacyjne z mieszkańcami - harmonogram

Harmonogram spotkań informacyjno – doradczych w poszczególnych Gminach (17.05.2018) - Otwórz

Spotkanie informacyjno – doradcze. Zakres tematyczny: Integrowanie społeczności lokalnej. 22 sierpnia 2018 roku (środa) o godzinie 12.00

Zapraszamy na spotkanie informacyjno – doradcze. Zakres tematyczny: Integrowanie społeczności lokalnej. 12 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 10.00 -Zobacz

Aktualny plan spotkań aktywizacyjnych i szkoleniowych dla mieszkańców naszego obszaru. Termin rozpoczęcia spotkań 17 marca 2017r., - zobacz

Archiwalny plan spotkań aktywizacyjnych i szkoleniowych dla mieszkańców naszego obszaru. Termin rozpoczęcia spotkań 12 września 2016r., - zobacz

 

SZKOLENIA CZŁONKÓW RADY I PRACOWNIKÓW BIURA

 

Szkolenie dla pracowników i członków rady 23-03-2023 - zobacz

 

Poniżej zamieszczamy aktualny plan szkoleń dla członków Rady LGD Polesie oraz pracowników biura. - zobaczKWARTALNIK LGD POLESIE

Tutaj znajdziesz najnowsze numery Kwartalnika LGD Polesie dostępne w formacie PDF. - zobacz
Archiwalne wydania
Kwartalnika LGD Polesie dostępne w formacie PDF (2010 -2015 r.) - zobacz